Søk om plass på Forfattarskulen for skrivande med minoritetserfaring

Søk om plass på Forfattarskulen for skrivande med minoritetserfaring

Ber du på ein draum om å bli forfattar? Vil du utvikle deg innan skrivekunst? Forfattarskulen er eit gratis tilbod til dei ti elevane som blir pluk...
Forfattarskulen på festspel

Forfattarskulen på festspel

Den 9.-12. juni skal Forfattarskulen for skrivande med minoritetserfaring på Dei nynorske festspela i Ørsta og Volda. Fredag kl. 18 delte...