Filter

Lærebøker (høyere utd.)
Viser 1 - 48 av 107
Visning
107 resultat
Sosialpolitikk på norsk: velferdstenestene, forvaltninga og det politiske systemet
Translation missing: nn.product.general.sale_price419 kr
Sosialpolitikk på norsk: velferdstenestene, forvaltninga og det politiske systemet
E-bok Utgivingsår : 2022
Nynorskdidaktikk
Translation missing: nn.product.general.sale_price299 kr
Nynorskdidaktikk
E-bok Utgivingsår : 2023
Profesjonsetikk i sosialt arbeid
Translation missing: nn.product.general.sale_price299 kr
Profesjonsetikk i sosialt arbeid
E-bok Utgivingsår : 2023
Norsk historie 1814-1905: å byggje ein stat og skape ein nasjon
Translation missing: nn.product.general.sale_price449 kr
Norsk historie 1814-1905: å byggje ein stat og skape ein nasjon
E-bok Utgivingsår : 2022
Etikk i klinisk sjukepleie
Translation missing: nn.product.general.sale_price279 kr
Etikk i klinisk sjukepleie
E-bok Utgivingsår : 2023
Norsk historie 800-1536: frå krigerske bønder til lydige undersåttar
Translation missing: nn.product.general.sale_price419 kr
Norsk historie 800-1536: frå krigerske bønder til lydige undersåttar
E-bok Utgivingsår : 2022
Essayet: ein veg til kreativ fagskriving
Translation missing: nn.product.general.sale_price289 kr
Essayet: ein veg til kreativ fagskriving
E-bok Utgivingsår : 2021
Vitskapsteori i sosialt arbeid: tilnærmingar og normative spørsmål
Translation missing: nn.product.general.sale_price339 kr
Vitskapsteori i sosialt arbeid: tilnærmingar og normative spørsmål
E-bok Utgivingsår : 2021
Norsk kristendomshistorie
Translation missing: nn.product.general.sale_price469 kr
Norsk kristendomshistorie
E-bok Utgivingsår : 2021
Norsk fotohistorie: frå daguerreotypi til digitalisering
Translation missing: nn.product.general.sale_price429 kr
Norsk fotohistorie: frå daguerreotypi til digitalisering
E-bok Utgivingsår : 2019
Praktisk grammatikk.: øvingar og løysingsforslag
Translation missing: nn.product.general.sale_price329 kr
Praktisk grammatikk.: øvingar og løysingsforslag
E-bok Utgivingsår : 2021
Profesjonsetikk i vernepleie
Translation missing: nn.product.general.sale_price299 kr
Profesjonsetikk i vernepleie
E-bok Utgivingsår : 2020
Norsk utvandringshistorie
Translation missing: nn.product.general.sale_price249 kr
Norsk utvandringshistorie
E-bok Utgivingsår : 2019
Det norske helsesystemet: ei innføring i organisering, styring og politikk
Translation missing: nn.product.general.sale_price359 kr
Det norske helsesystemet: ei innføring i organisering, styring og politikk
E-bok Utgivingsår : 2020
Etikk for barnehagelærarar
Translation missing: nn.product.general.sale_price209 kr
Etikk for barnehagelærarar
E-bok Utgivingsår : 2020
Den andre verdskrigen i norsk etterkrigsminne
Translation missing: nn.product.general.sale_price249 kr
Den andre verdskrigen i norsk etterkrigsminne
E-bok Utgivingsår : 2021
Spesialundervisning: ei innføring
Translation missing: nn.product.general.sale_price329 kr
Spesialundervisning: ei innføring
E-bok Utgivingsår : 2021
Barnehagepedagogikk: ei innføring for studentar
Translation missing: nn.product.general.sale_price399 kr
Barnehagepedagogikk: ei innføring for studentar
E-bok Utgivingsår : 2020
Juss i sjukepleie
Translation missing: nn.product.general.sale_price319 kr
Juss i sjukepleie
E-bok Utgivingsår : 2021
Barns fritidstekstar: uformell lesing og skriving - relevans for skolen
Translation missing: nn.product.general.sale_price339 kr
Barns fritidstekstar: uformell lesing og skriving - relevans for skolen
E-bok Utgivingsår : 2022
Grammatikk og grammatikkdidaktikk
Translation missing: nn.product.general.sale_price339 kr
Grammatikk og grammatikkdidaktikk
E-bok Utgivingsår : 2021
Hermeneutikk som metode: ein historisk introduksjon
Translation missing: nn.product.general.sale_price369 kr
Hermeneutikk som metode: ein historisk introduksjon
E-bok Utgivingsår : 2019
Norsk barnelitteraturhistorie
Translation missing: nn.product.general.sale_price489 kr
Norsk barnelitteraturhistorie
E-bok Utgivingsår : 2019
Jon Fosse i skulen
Translation missing: nn.product.general.sale_price289 kr
Jon Fosse i skulen
E-bok Utgivingsår : 2020
Å gripe fortida: innføring i historisk forståing og metode
Translation missing: nn.product.general.sale_price349 kr
Å gripe fortida: innføring i historisk forståing og metode
E-bok Utgivingsår : 2019
Barndomshistorie
Translation missing: nn.product.general.sale_price249 kr
Barndomshistorie
E-bok Utgivingsår : 2019
Viljen til liv: medisin- og helsehistorie frå antikken til vår tid
Translation missing: nn.product.general.sale_price449 kr
Viljen til liv: medisin- og helsehistorie frå antikken til vår tid
E-bok Utgivingsår : 2019
I gode og vonde dagar: familieliv i Noreg frå reformasjonen til vår tid
Translation missing: nn.product.general.sale_price369 kr
I gode og vonde dagar: familieliv i Noreg frå reformasjonen til vår tid
E-bok Utgivingsår : 2019
Norsk = nynorsk og bokmål: ei grunnbok om nynorsk i opplæringa
Translation missing: nn.product.general.sale_price369 kr
Norsk = nynorsk og bokmål: ei grunnbok om nynorsk i opplæringa
E-bok Utgivingsår : 2019
Land og folk i den norrøne verda ca. 900 til 1450
Translation missing: nn.product.general.sale_price249 kr
Land og folk i den norrøne verda ca. 900 til 1450
E-bok Utgivingsår : 2019
Nynorsk med dei minste
Translation missing: nn.product.general.sale_price329 kr
Nynorsk med dei minste
E-bok Utgivingsår : 2019
Lydjournalistikk: innføring i radio og podkasting
Translation missing: nn.product.general.sale_price309 kr
Lydjournalistikk: innføring i radio og podkasting
E-bok Utgivingsår : 2019
Organisert velferd: organisasjonskunnskap for helse- og sosialarbeidarar
Translation missing: nn.product.general.sale_price399 kr
Organisert velferd: organisasjonskunnskap for helse- og sosialarbeidarar
E-bok Utgivingsår : 2019
Etikk for lærarar
Translation missing: nn.product.general.sale_price329 kr
Etikk for lærarar
E-bok Utgivingsår : 2020
Museumsforteljingar: vi og dei andre i kulturhistoriske museum
Translation missing: nn.product.general.sale_price319 kr
Museumsforteljingar: vi og dei andre i kulturhistoriske museum
E-bok Utgivingsår : 2019
Profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar
Translation missing: nn.product.general.sale_price299 kr
Profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar
E-bok Utgivingsår : 2019
Kvalitet i opplæringa: arbeid i grunnskulen observert og vurdert
Translation missing: nn.product.general.sale_price359 kr
Kvalitet i opplæringa: arbeid i grunnskulen observert og vurdert
E-bok Utgivingsår : 2019
Elev- og lærarrolla: vilkår for læring
Translation missing: nn.product.general.sale_price339 kr
Elev- og lærarrolla: vilkår for læring
E-bok Utgivingsår : 2019
Spesialundervisning: innhald og funksjon
Translation missing: nn.product.general.sale_price369 kr
Spesialundervisning: innhald og funksjon
E-bok Utgivingsår : 2019
Mediegenerasjonen: barn og unge i det nye medielandskapet
Translation missing: nn.product.general.sale_price359 kr
Mediegenerasjonen: barn og unge i det nye medielandskapet
E-bok Utgivingsår : 2019
Rett og godt!: handbok i nynorskundervisning
Translation missing: nn.product.general.sale_price329 kr
Rett og godt!: handbok i nynorskundervisning
E-bok Utgivingsår : 2019
Nye røyster i nynorskforskinga
Translation missing: nn.product.general.sale_price339 kr
Nye røyster i nynorskforskinga
E-bok Utgivingsår : 2019
Norsk kunsthistorie: bilde og skulptur frå vikingtida til i dag
Translation missing: nn.product.general.sale_price529 kr
Norsk kunsthistorie: bilde og skulptur frå vikingtida til i dag
E-bok Utgivingsår : 2019
Frå modernisme til det kontemporære: tendensar i norsk samtidskunst etter 1990
Translation missing: nn.product.general.sale_price469 kr
Frå modernisme til det kontemporære: tendensar i norsk samtidskunst etter 1990
E-bok Utgivingsår : 2020
Norsk historie 1536-1814: vegar til sjølvstende
Translation missing: nn.product.general.sale_price419 kr
Norsk historie 1536-1814: vegar til sjølvstende
E-bok Utgivingsår : 2019
Samskriving: ny veg i skriveopplæringa
Translation missing: nn.product.general.sale_price349 kr
Samskriving: ny veg i skriveopplæringa
E-bok Utgivingsår : 2019
Den demografiske overgangen
Translation missing: nn.product.general.sale_price249 kr
Den demografiske overgangen
E-bok Utgivingsår : 2019
Lokal og regional styring: eit institusjonelt perspektiv
Translation missing: nn.product.general.sale_price339 kr
Lokal og regional styring: eit institusjonelt perspektiv
E-bok Utgivingsår : 2019

Sist sett på