Bli medlem i Vennelaget Samlagsrota!

Vennelaget Samlagsrota vart skipa i 2013 av folk som sluttar opp om Det Norske Samlaget og er glade i nynorsk språk og litteratur. Vennelaget arbeider med å spreie kunnskap om nynorske forfattarskapar, og med å utvikle og skaffe støtte til tiltak og bokprosjekt som er viktige for nynorsken.

Alle som er interesserte i nynorsk, kan melde seg inn i Samlagsrota. Medlemskapen er gratis og stiller ingen krav til deg. Du har berre fordelar: Medlemmene får informasjon om aktivitetar og nye bøker, går gratis på arrangementa og kan delta i alle prosjekt og tiltak som Vennelaget engasjerer seg i. Medlemmene får også tilbod om billige bøker med opp til 50% rabatt.

Arrangement

Samlagsrota har til vanleg fire medlemsmøte i året der vi presenterer bøker eller forfattarskapar. Til no har vi møtt desse forfattarane: Astrid Dypvik, Marit Eikemo, Lars Mæhle, Terje Torkildsen, Ottar Grepstad, Einar Økland, Gunnar Danbolt, Alfred Fidjestøl, Jon Fosse, Jon Hellesnes, Jan Inge Sørbø, Anna Kleiva, Mette Karlsvik, Ruth Lillegraven, Olaug Nilssen, Agnes Ravatn, Gunhild Øyehaug, Magnhild Folkvord, Jørgen Norheim, Tove Bakke, Ragnar Hovland, Karl Arne Utgård, Aud Søyland, Kristin Sørsdal, Arnhild Skre, Sigrun Slapgard, Bjørn Hatterud, Oskar Stein Bjørlykke, Alexander Häusser.

I tillegg får medlemmene invitasjon til andre arrangement som vi reknar med har interesse, t.d. lanseringa av Juleroser. Du finn informasjon om aktivitetane våre på Facebook under Vennelaget Samlagsrota.

Prosjekt til styrking av nynorsken

Samlagsrota har den siste tida arbeidd med m.a. desse sakene:

  • Norsk Ordbok/Leksikografisk arkiv. Fullføring av den store norske ordboka og vidareføring av ordsamlingane.
  • Nynorske bøker og nynorsk materiell til skolebruk.
  • VS leverte fråsegn om framlegget til ny språklov, og heldt innlegg på den opne høyringa som Stortingskomiteen arrangerte. 
  • Styret drøfta også samarbeidet mellom Nynorsk kultursentrum og Store norske leksikon om Allkunne.  Styret formulerte merknadene sine i ei eiga fråsegn som vart send styra for dei samarbeidande tiltaka i januar 2021.

Nynorske turar

Vennelaget arrangerer turar til nynorske møtestader. Aktuelle turmål kan vere t.d. Aasen-tunet, Olav H. Hauge-senteret, forfattarheimar, litteraturdagar. Vi har hatt omvising på Labråten, og arrangerte tur til A.O. Vinje-jubileet i Vinje i 2018.

Velkommen som medlem i Vennelaget Samlagsrota! Du melder deg inn på e-post Samlagsrota@gmail.com

Styret for Vennelaget Samlagsrota etter årsmøtet i november 2020:

Mads Liland (leiar), Øystein Grønmyr, Oddrun Grønvik, Liv Hege Skagestad, Dagfinn Worren

Lenkjer:

Vedtekter