Litteraturselskapet Det Norske Samlaget

Litteraturselskapet Det Norske Samlaget er ein kulturpolitisk interesseorganisasjon skipa i 1868. Hovudoppgåva er å leggje tilhøva til rette for nynorsk bokutgiving.

Forlaget Det Norske Samlaget blei skilt ut som sjølveigande stifting i 1978. Dei som tingar tidsskriftet Syn og Segn, er medlemmer i Litteraturselskapet.
 

Styret

Leiar:
Hege Myklebust

Nestleiar:
Øystein A. Vangsnes

Styremedlemmer:
Magni Hjertenes Flyum (oppnemd av KUD)
Emil Andre Erstad  (Oppnemnd av KUD)
Audun Heskestad
Gunn Karin Gjul
Kristin Fridtun (valt av forfattarane)
Maren Ingeborg (valt av dei tilsette i Samlaget)         

Varamedlemmer:
Unn Røyneland
Håvard Øvregård (Oppnemnd av KUD)
Oddrun Remvik
Sveinung Rotevatn
Åsmund H. Eikenes (valt av forfattarane)
Ellen Skjold (valt av dei tilsette i Samlaget)

 

Årsmelding og rekneskap

Last ned årsmelding og rekneskap for Litteraturselskapet Det Norske Samlaget under.

Årsmelding og rekneskap 2017 (pdf-dokument)