Litteraturselskapet Det Norske Samlaget

Litteraturselskapet Det Norske Samlaget er ein kulturpolitisk interesseorganisasjon skipa i 1868. Hovudoppgåva er å leggje tilhøva til rette for nynorsk bokutgiving.

Forlaget Det Norske Samlaget blei skilt ut som sjølveigande stifting i 1978. Dei som tingar tidsskriftet Syn og Segn, er medlemmer i Litteraturselskapet.
 

Styret

Leiar:
Liv Kari Eskeland

Nestleiar:
Øystein A. Vangsnes

Styremedlemmer:
Magni Hjertenes Flyum (oppnemd av KUD)
Emil Andre Erstad  (Oppnemnd av KUD)
Audun Heskestad
Gunn Karin Gjul
Kristin Fridtun (valt av forfattarane)
Maren Ingeborg (valt av dei tilsette i Samlaget)         

Varamedlemmer:
Åse Wetås (Oppnemnd av KUD)
Håvard Øvregård (Oppnemnd av KUD)
Oddrun Remvik
Sveinung Rotevatn
Marit Kaldhol (valt av forfattarane)
Ellen Skjold (valt av dei tilsette i Samlaget)