Stiftinga Det Norske Samlaget

Forlaget Det Norske Samlaget er organisert som ei stifting med oppgåve å gi ut skrifter på nynorsk og norske målføre.

Styret

Styreleiar:
Kari Bjørke (oppnemd av Litteraturselskapet)

Nestleiar:
Espen Udland (oppnemd av KUD)

Styremedlemmer:
Sigrun Høgetveit Berg (oppnemd av Litteraturselskapet)
Bjarne Tormodsgard
Cecilie Seiness (vald av dei tilsette)

Varamedlemmer:
Hege Myklebust
Eli Fiskvik
Erik Bolstad (oppnemd av KUD)

Forlagsdirektør:
Edmund Austigard

Årsmelding og rekneskap

Last ned årsmelding og rekneskap for Litteraturselskapet Det Norske Samlaget under.

Last ned årsmelding og rekneskap for Stiftinga Det Norske Samlaget (forlaget) under.

Årsmelding og rekneskap 2017 (pdf-dokument)