Stiftinga Det Norske Samlaget

Stiftinga Det Norske Samlaget

Forlaget Det Norske Samlaget er organisert som ei stifting med oppgåve å gi ut skrifter på nynorsk og norske målføre.

Styret

Styreleiar:
Kari Bjørke (oppnemd av Litteraturselskapet)

Nestleiar:
Arne Medlien (oppnemd av Litteraturselskapet)

Styremedlemmer:
Randi Øgrey (oppnemd av Litteraturselskapet)
Espen Udland (oppnemd av KUD)
Kjersti Instefjord (vald av dei tilsette)

Varamedlemmer:
Liv Kari Eskeland
Jan Heggheim
Åse Wetås
Erik Bolstad (oppnemd av KUD)
David Allan Aasen (vald av dei tilsette)

Forlagsdirektør:
Edmund Austigard