Stiftinga Det Norske Samlaget

Forlaget Det Norske Samlaget er organisert som ei stifting med oppgåve å gi ut skrifter på nynorsk og norske målføre.

Styret

Styreleiar:
Kari Bjørke (oppnemd av Litteraturselskapet)

Nestleiar:
Bjarne Tormodsgard

Styremedlemmer:
Randi Øgrey (oppnemd av Litteraturselskapet)
Espen Udland (oppnemd av KUD)
Kjersti Instefjord (vald av dei tilsette)

Varamedlemmer:
Liv Kari Eskeland
Jan Heggheim
Eli Fiskvik
Erik Bolstad (oppnemd av KUD)
David Allan Aasen (vald av dei tilsette)

Forlagsdirektør:
Edmund Austigard

Årsmelding og rekneskap

Last ned årsmelding og rekneskap for Litteraturselskapet Det Norske Samlaget under.

Last ned årsmelding og rekneskap for Stiftinga Det Norske Samlaget (forlaget) under.

Årsmelding og rekneskap 2016 (pdf-dokument)