Barnehagepedagogikk. Ei innføring for studentar

Åse Nylenna Akslen og Randi Moe

Filosofar og tenkarar har opp gjennom tida gitt uttrykk for ulike syn på barn, oppseding og danning og skapt eit grunnlag for dagens barnehagepedagogikk. Denne boka gir ei innføring i sentrale emne innanfor barnehagepedagogikk og viser til nokre av grunnleggjarane på feltet.

Pedagogikkfaget har i seg element frå tradisjonar til dømes innanfor psykologi, sosiologi og filosofi. I første delen av boka får vi ein gjennomgang av nokre av dei tenkjarane som har betydd mest for barnehagepedagogikken.

I siste delen av boka drøftar forfattarane sentrale spørsmål som omhandlar
omsorg, barns leik, læring og danning og med særleg ansvar for å vareta profesjonsperspektivet. Boka har relevans for barnehagekvardagen både i notid og framtid og viser dei ulike forgreiningane innanfor barnehagepedagogikken.


ISBN: 9788252195637

Kategoriar: Kommande bøker,

Emneknagg: 2020,

Sjanger: høgskule og universitet


Meir frå Åse Nylenna Akslen og Randi Moe