Barnehagepedagogikk: ei innføring for studentar

Randi Moe | Åse Nylenna Akslen |
E-bøker | Sidetal: 234 | ISBN: 9788234001154

Pris:
Translation missing: nn.product.general.sale_price399 kr
Filosofar og tenkarar har opp gjennom tida gitt uttrykk for ulike syn på barn, oppseding og danning og skapt eit grunnlag for dagens barnehagepedagogikk. Denne boka gir ei innføring i sentrale emne innan barnehagepedagogikk og viser til nokre av grunnleggarane på feltet.

Pedagogikkfaget har i seg element frå tradisjonar innan til dømes psykologi, sosiologi og filosofi. I første delen av boka er ein gjennomgang av nokre av dei tenkjarane som har betydd mest for barnehagepedagogikken.

I siste delen av boka drøftar forfattarane sentrale spørsmål om omsorg og barns leik, læring og danning, med særleg ansvar for å ta vare på profesjonsperspektivet. Boka har relevans for barnehagekvardagen i både notid og framtid og viser dei ulike forgreiningane innan barnehagepedagogikken.

Åse Nylenna Akslen og Randi Moe er førstelektorar ved Høgskulen på Vestlandet og underviser i barnehagelærarutdanninga.

Åse Nylenna Akslen

Du likar kanskje desse

Sist sett på