Norsk fotohistorie: frå daguerreotypi til digitalisering

Peter Larsen | Sigrid Lien |
E-bøker | Sidetal: 343 | ISBN: 9788234000249

Pris:
Translation missing: nn.product.general.sale_price429 kr
Omfattande framstilling av fotografiets historie i Noreg, frå daguerreotypiet i 1840-åra til dagens digitale teknologi. Boka er gjennomillustrert i fargar. Dette er den første samla framstilling av fotografiets historie i Noreg, frå daguerreotypiet på 1840-talet til dagens digitale teknologi. Boka følgjer utviklinga både når det gjeld teknikk og ulike sjangrar: frå portrett-, landskaps- og dokumentarisk fotografi på 1800-talet til reportasjefotografi, familiefotografi og kunstfotografi på 1900-talet. Forfattarane skildrar korleis fotografiet i løpet av denne perioden har fått ein stadig større plass både i det offentlege og det private rommet. I framstillinga blir fotografiet diskutert ut frå eit dobbelt perspektiv . ikkje berre som estetisk objekt, men også ut frå dei sosiale funksjonane det har hatt opp igjennom tidene. Boka er gjennomillustrert i fargar og vender seg til kunsthistoriestudentar, mediefagstudente og det fotointeresserte publikum.

Peter Larsen

Du likar kanskje desse

Sist sett på