Land og folk i den norrøne verda ca. 900 til 1450

Steinar Imsen |
E-bøker | Sidetal: 175 | ISBN: 9788252199802

Pris:
Translation missing: nn.product.general.sale_price249 kr
I forskinga om rikssamling og statsutvikling i Noreg har det lenge vore diskutert når nordmennene blei ein nasjon. Ytterpunkta i diskusjonen har på den eine sida vore tradisjonalistane som hevdar at nordmennene er ein gammal nasjon. Dei er blitt skulda for essensialisme. På den andre sida står modernistane;dei meiner den norske nasjonen meir eller mindre vart konstruert av historikargenerasjonane etter 1814. Men korleis såg så vikingtidas og mellomalderens menneske på samtidas nordmenn? I denne boka utforskar Steinar Imsen kva førestillingar og omgrep som blei nytta om folk og landområde i skriftlege kjelder i denne perioden, og då ikkje berre i Noreg men i alle landområde innanfor den norrøne verda.

Steinar Imsen

Du likar kanskje desse

Sist sett på