Statistisk analyse i SPSS: ein vegvisar

Knut Ole Lysø |
E-bøker | Sidetal: 272 | ISBN: 9788234008290

Pris:
Translation missing: nn.product.general.sale_price379 kr
I løpet av studietida skal studentane før eller sidan gjennomføre eit eller fleire sjølvstendige og forskingsbaserte arbeid, der dei skal formulere og svare på ei sjølvvald problemstilling. Denne boka er for dei som skal skrive ei oppgåve med bruk av kvantitativ metode og statistikk.

Forfattaren viser korleis ein kan nytte statistikkprogrammet SPSS til statistiske analysar av eit datamateriale, både deskriptive og analytiske. Sentralt i framstillinga er korleis ein kommuniserer trinnvis med SPSS gjennom menyane, kva som skjer i kvart trinn, og kva val ein står overfor ved kvart trinn.

I slike arbeid vil teori hjelpe studentane til å løfte blikket, og boka inneheld derfor også ein kort gjennomgang av vitskapsteoretiske retningar, ulike forskingsmetodar, undersøkingsdesign og etiske retningslinjer.

Du likar kanskje desse

Sist sett på