Filter

Språk og estetiske fag

175 bøker

Viser 1 - 48 av 175

Viser 1 - 48 av 175
Visning
Den andre verdskrigen i norsk etterkrigsminne
Hefta Utgivingsår : 2021
Norrøn ordbokNorrøn ordbok
Salspris699,00 kr
Norrøn ordbok
Innbunden Utgivingsår : 2008
Soga om Grette Åsmundsson
Salspris150,00 kr
Soga om Grette Åsmundsson
Hefta Utgivingsår : 1977
Skeive linjer i norsk historie: frå norrøn tid til i dag
Hefta Utgivingsår : 2019
Soga om Fridtjov den frøkne
Salspris200,00 kr
Soga om Fridtjov den frøkne
Hefta Utgivingsår : 1978
Å gripe fortida: innføring i historisk forståing og metode
Hefta Utgivingsår : 2015
Viljen til liv: medisin- og helsehistorie frå antikken til vår tidViljen til liv: medisin- og helsehistorie frå antikken til vår tid
Hefta Utgivingsår : 2017
Ågrip or Noregs kongesoger
Salspris150,00 kr
Ågrip or Noregs kongesoger
Hefta Utgivingsår : 1973
Norsk kristendomshistorie
Salspris549,00 kr
Norsk kristendomshistorie
Hefta Utgivingsår : 2021
Rett og godt!: handbok i nynorskundervisning
Hefta Utgivingsår : 2013
Reformasjonen
Salspris299,00 kr
Reformasjonen
Hefta Utgivingsår : 2017
Dei europeiske trolldomsprosessaneDei europeiske trolldomsprosessane
Hefta Utgivingsår : 2007
Lokal og regional historie
Salspris289,00 kr
Lokal og regional historie
Hefta Utgivingsår : 2004
Soga om sambandsmennene
Salspris100,00 kr
Soga om sambandsmennene
Hefta Utgivingsår : 1976
Soga om røykdølane
Salspris150,00 kr
Soga om røykdølane
Hefta Utgivingsår : 1981
Norsk fotohistorie: frå daguerreotypi til digitalisering
Innbunden Utgivingsår : 2007
Land og folk i den norrøne verda ca. 900 til 1450
Hefta Utgivingsår : 2015
Frå modernisme til det kontemporære: tendensar i norsk samtidskunst etter 1990
Innbunden Utgivingsår : 2014
Norsk kunsthistorie: bilde og skulptur frå vikingtida til i dagNorsk kunsthistorie: bilde og skulptur frå vikingtida til i dag
Innbunden Utgivingsår : 2009
Norsk utanrikspolitikk etter 1814
Hefta Utgivingsår : 2016
Historie i bruk
Salspris299,00 kr
Historie i bruk
Hefta Utgivingsår : 2016
Norsk bistandshistorie
Salspris299,00 kr
Norsk bistandshistorie
Hefta Utgivingsår : 2016
Havet, døden og vêret: kulturell modernisering i kyst-Noreg 1850-1950
Hefta Utgivingsår : 2003
Barne- og ungdomslitteratur: møtet med lesaren
Hefta Utgivingsår : 2018
Snegle-Halle og andre småsoger
Hefta Utgivingsår : 1980
Det store hamskiftet i bondesamfunnet
Hefta Utgivingsår : 1982
USAs politiske historie
Salspris299,00 kr
USAs politiske historie
Hefta I sal: 01.10.2024
Dei europeiske trolldomsprosessane
Hefta I sal: 01.10.2024
Norsk historie 1814-1905: å byggje ein stat og skape ein nasjon
Hefta Utgivingsår : 2022
Norsk litterær årbok 2019
Salspris349,00 kr
Norsk litterær årbok 2019
Hefta Utgivingsår : 2019
Norsk utvandringshistorieNorsk utvandringshistorie
Salspris229,00 kr
Norsk utvandringshistorie
Hefta Utgivingsår : 2006
Norsk utvandringshistorie
Salspris299,00 kr
Norsk utvandringshistorie
Hefta Utgivingsår : 2014
Nye røyster i nynorskforskinga
Hefta Utgivingsår : 2015
Norsk politisk historie 1513-1537
Innbunden Utgivingsår : 1998
Frå sosialhistorie til nyare kulturhistorie
Hefta Utgivingsår : 2002
Historisk forsking, forståing og forteljing
Hefta Utgivingsår : 2003
Samtalar
Salspris300,00 kr
Samtalar
Hefta Utgivingsår : 1988
Norsk barnelitteraturhistorie
Salspris579,00 kr
Norsk barnelitteraturhistorie
Innbunden Utgivingsår : 2018
Å gripe fortida: innføring i historisk forståing og metodeÅ gripe fortida: innføring i historisk forståing og metode
Hefta Utgivingsår : 2012
Det gamle testamentet: analyse av tekstar i utval
Hefta Utgivingsår : 2000
Litteratur for barn og unge 2003: årboka
Hefta Utgivingsår : 2004
Norsk barnelitteraturhistorie
Salspris429,00 kr
Norsk barnelitteraturhistorie
Innbunden Utgivingsår : 2005
Norsk litterær årbok 2007Norsk litterær årbok 2007
Salspris329,00 kr
Norsk litterær årbok 2007
Hefta Utgivingsår : 2007
Norsk litterær årbok 2010
Salspris299,00 kr
Norsk litterær årbok 2010
Hefta Utgivingsår : 2010
Litteratur for barn og unge 2010: årboka
Hefta Utgivingsår : 2010
Norsk litterær årbok 2012
Salspris329,00 kr
Norsk litterær årbok 2012
Hefta Utgivingsår : 2012

Sist sett på