Rett og godt!

Jan Olav Fretland | Aud Søyland

Nyttig bok for alle som skal undervise i nynorsk!

Første del av boka tek for seg undervisningsmetodikk for ulike målgrupper: elevar som skal lære med utgangspunkt i eigen dialekt, elevar som har utgangspunkt i bokmål, og elevar som lærer nynorsk som framandspråk.

Andre delen av boka gir ei innføring i nynorsk rettskriving og formverk. Her finn du ei fullstendig oppstilling over nynorsk formverk etter endringane 1.8.2012 og ei eiga ordliste for skulen. Her får du òg råd og vink om ordval: Kva ord er greie å bruke på nynorsk, kva alternativ finst, og kva ord og uttrykk bør ein leite etter avløysarar for?


ISBN: 9788252183368

Kategoriar: Alle bøker, Høgskule og universitet, Jan Olav Fretland

Emneknagg: 2013, Hefta,

Sjanger: Språk og litteraturvitskapMeir frå Jan Olav Fretland