Litteratur for barn og unge 2010

Per Olav Kaldestad | Karin Beate Vold

Nødvendig bok for alle som er opptekne av barnelitteraturen! Boka inneheld oppdatert informasjon om dei nyaste tendensane på barne- og ungdomsbokfeltet, med bidrag av litteraturforskarar, kritikarar og forfattarar. Artiklar:

Åsfrid Svendsen: Tormod Haugens forfaterskap. Det fantastiske i litteraturen – intensivert virkelighet

Nina Goga: Hva er et forfatterskaps kvaliteter og særtrekk? Om nye forfatterbiografier for barn

Rune Belsvik i samtale med Per Olav Kaldestad: ”Eg er lykkeleg når eg klarer å skriva så enkelt som mogleg utan å ta glansen av emnet.”

Kristin Ørjaseter: Barnelitteraturens bidrag til det nasjonale

Torill Strand: Innvandrere i litteraturen – individer eller grupperepresentanter?

Tonje Vold: Barnelitteraturens fortellinger om hvithet

Anne Birgitte Rønning: Når Robinson blir jente. Robinsonaden på 1800-tallet, let og opplæring – også for unge jenter

Oskar Stein bjørlykke: Å skrive for born

Helge Torvund: Hypnotiske verkemiddel i dikt for barn

Morten Harper: Salgsreklamen som ble en sjanger. Tegneserieromanens tradisjoner og tendenser

Einar Økland: Bragd, 1941. ”Bladet for ungdom i alle aldre”

Dag Larsen: Er det jeg som snakker?

Widar Aspeli: Det var en gang

Maya Troberg Djuve, May-Grethe Lerum: Ny litteratur 2009

Frederikke Winther, Jan Hansson, Maria Ihonen: Nordisk vindauge 2009

Statistikk, bibliografi, litteraturprisar og adresseliste


ISBN: 9788252175592

Kategoriar: Høgskule og universitet, Per Olav Kaldestad

Emneknagg: 2010, Hefta,

Sjanger: Språk og litteraturvitskap


Meir frå Per Olav Kaldestad