Last ned omslag

Bla-i-boka

Frå modernisme til det kontemporære

Gunnar Danbolt

Gunnar Danbolt er kjent for det norske folk gjennom det populære radioprogrammet Kunstreisen. I denne boka gir han oversikt over trendar og utviklingstrekk i den norske kunstverda dei siste tjue åra.

Den nye kunsten etter 1990 blir ikkje lenger kalla moderne eller postmoderne, men contemporary eller kontemporær. Dette er blitt eit nytt internasjonalt uttrykk for tendensar i kunsten dei siste tjue åra, men kva det inneber, er ikkje eintydig, og det er det forfattaren vil utforske. Trendane blir presenterte og drøfta gjennom kunstnarar og deira verk, og sett inn i ein kunstteoretisk kontekst. Boka er rikt illustrert.


ISBN: 9788252179446

Kategoriar: Alle bøker, Gunnar Danbolt, Høgskule og universitet

Emneknagg: 2014, Innbunden,

Sjanger: Estetiske fag


Meir frå Gunnar Danbolt