Filter

Samfunnsvitskap

62 bøker

Viser 1 - 48 av 62

Viser 1 - 48 av 62
Visning
BarndomshistorieBarndomshistorie
Salspris299,00 kr
Barndomshistorie
Hefta Utgivingsår : 2007
Profesjonsetikk for politiet
Salspris349,00 kr
Profesjonsetikk for politiet
Hefta Utgivingsår : 2018
Fattigdommens psykologi: oppleving av fattigdom i det moderne Noreg
Hefta Utgivingsår : 2005
Teori og metode i samfunnsfaga
Salspris349,00 kr
Teori og metode i samfunnsfaga
Hefta
Sosialpolitikk på norsk: velferdstenestene, forvaltninga og det politiske systemet
Hefta Utgivingsår : 2022
Hermeneutikk som metode: ein historisk introduksjon
Hefta Utgivingsår : 2019
Media i samfunnet
Salspris549,00 kr
Media i samfunnet
Hefta Utgivingsår : 2020
Ungdom: i spenninga mellom det globale og lokale
Hefta Utgivingsår : 2001
Sentral-Europa og Baltikum etter 1989Sentral-Europa og Baltikum etter 1989
Hefta Utgivingsår : 2006
Radioradio: lyd i journalistikk
Hefta Utgivingsår : 2004
Fristilt og velstyrt?: fokus på kommune-Norge
Hefta Utgivingsår : 2002
Om befolkningslova
Salspris150,00 kr
Om befolkningslova
Hefta Utgivingsår : 1975
Lokal og regional styring: eit institusjonelt perspektivLokal og regional styring: eit institusjonelt perspektiv
Hefta Utgivingsår : 2012
Den nye kommunen: kommunal organisering i endring
Hefta Utgivingsår : 2002
Forskingsmetode med etikk og statistikkForskingsmetode med etikk og statistikk
Hefta Utgivingsår : 2007
Forskingsmetode, etikk og statistikk
Hefta Utgivingsår : 2002
Nærdemokrati: teori og praksis
Hefta Utgivingsår : 2002
Introduksjon til samfunnskunnskap: fagstoff og didaktikk
Hefta Utgivingsår : 2014
Menneskenatur og samfunnsstruktur: ein kritisk introduksjon til økonomisk teori
Hefta Utgivingsår : 2003
Den kalde krigenDen kalde krigen
Salspris299,00 kr
Den kalde krigen
Hefta Utgivingsår : 2006
Turisme i Noreg: ei samfunnssak?
Hefta Utgivingsår : 2001
Mediesosiologi
Salspris269,00 kr
Mediesosiologi
Hefta Utgivingsår : 2005
Kultursosiologi
Salspris269,00 kr
Kultursosiologi
Hefta Utgivingsår : 2004
Sosial mobilitet
Salspris329,00 kr
Sosial mobilitet
Hefta Utgivingsår : 2012
Sosial mobilitetSosial mobilitet
Salspris269,00 kr
Sosial mobilitet
Hefta Utgivingsår : 2006
Organisasjon og identitet: eit symbolsk perspektivOrganisasjon og identitet: eit symbolsk perspektiv
Hefta Utgivingsår : 2017
Norsk pressehistorie
Salspris369,00 kr
Norsk pressehistorie
Hefta Utgivingsår : 2002
Mediesosiologi
Salspris299,00 kr
Mediesosiologi
Hefta Utgivingsår : 2012
Medieindustrien: ei innføring i medieøkonomi
Hefta Utgivingsår : 2004
Media i samfunnetMedia i samfunnet
Salspris420,00 kr
Media i samfunnet
Hefta Utgivingsår : 2007
Norsk pressehistorieNorsk pressehistorie
Salspris389,00 kr
Norsk pressehistorie
Hefta Utgivingsår : 2012
Verda og vi
Salspris659,00 kr
Verda og vi
Hefta Utgivingsår : 2019
Norsk kringkastingshistorie
Salspris369,00 kr
Norsk kringkastingshistorie
Hefta Utgivingsår : 2003
Avis frå a til å
Salspris269,00 kr
Avis frå a til å
Hefta Utgivingsår : 2003
Lærande organisasjonar: organisering for kunnskapsutvikling
Hefta Utgivingsår : 1998
Gøy på landet?: landbruk i ei postmoderne tid: prosjekt Rekruttering av ungdom til landbruket
Hefta Utgivingsår : 2000
Økonomisk sosiologi
Salspris329,00 kr
Økonomisk sosiologi
Hefta Utgivingsår : 2006
Skole for fred: handbok i fredspedagogikk
Hefta Utgivingsår : 1982
Den kritiske ettertanke: grunnlag for samfunnsanalyse
Hefta Utgivingsår : 1993
Mediespråk: form og formidling i journalistikk
Hefta Utgivingsår : 2002
Den europeiske integrasjonen
Salspris229,00 kr
Den europeiske integrasjonen
Hefta Utgivingsår : 2016
Den politiske kommunen
Salspris318,00 kr
Den politiske kommunen
Hefta Utgivingsår : 1992

Sist sett på