Ungdom: i spenninga mellom det globale og lokale

Jon Olav Myklebust | Kåre Heggen | Tormod Øia |
Hefta | Sidetal: 202 | ISBN: 9788252156126

Pris:
Translation missing: nn.product.general.sale_price319 kr
Ungdom
I spenninga mellom det lokale og det globale
Denne boka presenterer nyare forsking omungdoms tilpassing til det lokale i ei tid prega av sterk globalisering.Gjennom 11 kapittel forfatta av sentrale ungdomsforskarar gir boka kunnskap omungdomsrolla i vår tid, sett i forhold til m.a. fritid, skole, arbeid, flyttingog marginalisering. Boka knyter desse tema til teoretiske perspektiv fråsosiologi, pedagogikk, antropologi og demografi.
Boka er skriven for studentar som tek ulike samfunnsfag . særleg sosiologi oggeografi . pedagogikk og historie. Innhaldet vil dessutan vere nyttig for allesom skal arbeide med ungdom, meir generelt for alle som vil lære meir omungdoms livsvilkår.

Kåre Heggen

Du likar kanskje desse

Sist sett på