Økonomisk sosiologi

Trond Løyning

Oversiktleg framstilling av fagfeltet økonomisk sosiologi. Boka legg vekt på sentrale tilnærmingar og resultat i forskinga, både internasjonalt og i Noreg.

Denne boka gir ei oversiktleg framstilling av fagområdet økonomisk sosiologi og utviklinga av tradisjonen fram til dagens forskingsfront. Etter å ha definert feltet, tek forfattaren for seg korleis tema som marknadsprosessar, aktørar, haldningar og interesser er analysert i økonomisk sosiologi. I gjennomgangen vert det lagt vekt på sentrale tilnærmingar og resultat frå forskinga, både internasjonalt og i Noreg.


ISBN: 9788252163667

Kategoriar: Alle bøker, Høgskule og universitet, Samfunnsvitskap, Trond Løyning

Emneknagg: 2006, Hefta,

Sjanger: Samfunnsvitskap


Meir frå Trond Løyning