Filter

Lærebøker for høgare utdanning

367 bøker

Viser 1 - 48 av 367

Viser 1 - 48 av 367
Visning
Metodar i helsefagleg forsking
Salspris389,00 kr
Metodar i helsefagleg forsking
Hefta Utgivingsår : 2024
Skriveboka.: innføring i skriveopplæring
Hefta I sal: 15.05.2024
Haldningsdanning i pedagogisk arbeid: bakgrunn og metodeprinsipp
Hefta Utgivingsår : 2024
Undervisning for det uføreseielege
Hefta Utgivingsår : 2024
Profesjonsetikk for barnevernspedagogar
Hefta Utgivingsår : 2023
Norsk litterær årbok 2023
Salspris329,00 kr
Norsk litterær årbok 2023
Hefta Utgivingsår : 2023
Maghreb: Nordafrika etter 1800
Salspris299,00 kr
Maghreb: Nordafrika etter 1800
Hefta Utgivingsår : 2023
Statistisk analyse i SPSS: ein vegvisar
Hefta Utgivingsår : 2023
Profesjonsetikk i sosialt arbeid
Hefta Utgivingsår : 2024
Samhandling i helsetenesta
Salspris319,00 kr
Samhandling i helsetenesta
Hefta Utgivingsår : 2023
Norsk litterær årbok 2022
Salspris329,00 kr
Norsk litterær årbok 2022
Hefta Utgivingsår : 2022
Etikk i klinisk sjukepleie
Salspris329,00 kr
Etikk i klinisk sjukepleie
Hefta Utgivingsår : 2022
Norsk historie 1814-1905: å byggje ein stat og skape ein nasjon
Hefta Utgivingsår : 2022
Nynorskdidaktikk
Salspris349,00 kr
Nynorskdidaktikk
Hefta Utgivingsår : 2022
Norsk litterær årbok 2021
Salspris349,00 kr
Norsk litterær årbok 2021
Hefta Utgivingsår : 2021
Essayet: ein veg til kreativ fagskriving
Hefta Utgivingsår : 2021
Norsk kristendomshistorie
Salspris549,00 kr
Norsk kristendomshistorie
Hefta Utgivingsår : 2021
Sosialpolitikk på norsk: velferdstenestene, forvaltninga og det politiske systemet
Hefta Utgivingsår : 2022
Vitskapsteori i sosialt arbeid: tilnærmingar og normative spørsmål
Hefta Utgivingsår : 2021
Organisert velferd: organisasjonskunnskap for helse- og sosialarbeidarar
Hefta Utgivingsår : 2010
Norsk litterær årbok 2019
Salspris349,00 kr
Norsk litterær årbok 2019
Hefta Utgivingsår : 2019
Norsk fotohistorie: frå daguerreotypi til digitalisering
Innbunden Utgivingsår : 2007
Juss i sjukepleie
Salspris369,00 kr
Juss i sjukepleie
Hefta Utgivingsår : 2021
Det norske helsesystemet: ei innføring i organisering, styring og politikk
Hefta Utgivingsår : 2020
Praktisk grammatikk: oppgåver og løysingsforslag
Hefta Utgivingsår : 2020
Profesjonsetikk i vernepleie
Salspris349,00 kr
Profesjonsetikk i vernepleie
Hefta Utgivingsår : 2020
Norsk utvandringshistorie
Salspris229,00 kr
Norsk utvandringshistorie
Hefta Utgivingsår : 2006
Norsk utvandringshistorie
Salspris299,00 kr
Norsk utvandringshistorie
Hefta Utgivingsår : 2014
Spesialundervisning: innhald og funksjon
Hefta Utgivingsår : 2017
Norsk politisk historie 1513-1537
Innbunden Utgivingsår : 1998
Nye røyster i nynorskforskinga
Hefta Utgivingsår : 2015
Frå sosialhistorie til nyare kulturhistorie
Hefta Utgivingsår : 2002
Praktisk nynorsk for lærarstudentar
Hefta Utgivingsår : 2012
Etikk for barnehagelærarar
Salspris249,00 kr
Etikk for barnehagelærarar
Hefta Utgivingsår : 2020
Den andre verdskrigen i norsk etterkrigsminne
Hefta Utgivingsår : 2021
Spesialundervisning: ei innføring
Hefta Utgivingsår : 2021
Barnehagepedagogikk: ei innføring for studentar
Hefta Utgivingsår : 2021
Etikk i klinisk sjukepleie
Salspris299,00 kr
Etikk i klinisk sjukepleie
Hefta Utgivingsår : 2018
Barns fritidstekstar: uformell lesing og skriving - relevans for skolen
Hefta Utgivingsår : 2021
Grammatikk og grammatikkdidaktikk
Hefta Utgivingsår : 2021
Norsk litterær årbok 2020
Salspris349,00 kr
Norsk litterær årbok 2020
Hefta Utgivingsår : 2020
Historisk forsking, forståing og forteljing
Hefta Utgivingsår : 2003
Hermeneutikk som metode: ein historisk introduksjon
Hefta Utgivingsår : 2019
Samtalar
Salspris300,00 kr
Samtalar
Hefta Utgivingsår : 1988
Media i samfunnet
Salspris449,00 kr
Media i samfunnet
Hefta Utgivingsår : 2017
Stor norsk rimordbok
Salspris439,00 kr
Stor norsk rimordbok
Innbunden Utgivingsår : 2000

Sist sett på