Filter

Psykologi, helse- og sosialfag

26 bøker

Viser 1 - 26 av 26

Viser 1 - 26 av 26
Visning
Å ta vare på heile mennesket: handbok i åndeleg omsorg
Hefta Utgivingsår : 2019
Samhandling i helsetenesta
Salspris319,00 kr
Samhandling i helsetenesta
Hefta Utgivingsår : 2023
Studium og klientarbeid
Salspris269,00 kr
Studium og klientarbeid
Hefta
Vitskapsteori i sosialt arbeid: tilnærmingar og normative spørsmål
Hefta Utgivingsår : 2021
Det norske helsesystemet: ei innføring i organisering, styring og politikk
Hefta Utgivingsår : 2020
Organisert velferd: organisasjonskunnskap for helse- og sosialarbeidarar
Hefta Utgivingsår : 2016
Profesjonsetikk for psykologar
Salspris319,00 kr
Profesjonsetikk for psykologar
Hefta Utgivingsår : 2019
Metodar i helsefagleg forsking
Salspris389,00 kr
Metodar i helsefagleg forsking
Hefta Utgivingsår : 2024
Etikk i klinisk sjukepleie
Salspris329,00 kr
Etikk i klinisk sjukepleie
Hefta Utgivingsår : 2022
Kultur i helse-, sosial- og utdanningsorganisasjonar
Hefta
Møte med psykiatrien
Salspris329,00 kr
Møte med psykiatrien
Hefta
Organisert velferd: organisasjonskunnskap for helse- og sosialarbeidarar
Hefta Utgivingsår : 2010
Etikk i klinisk sjukepleieEtikk i klinisk sjukepleie
Salspris299,00 kr
Etikk i klinisk sjukepleie
Hefta Utgivingsår : 2018
Lesbiske og homofile i møte med helse- og sosialtenestaLesbiske og homofile i møte med helse- og sosialtenesta
Hefta Utgivingsår : 2006
Organisert velferd: organisasjonskunnskap for sosinom-, barnevern- og vernepleiarstudiet
Hefta Utgivingsår : 2002
Profesjonsetikk i sjukepleie
Salspris349,00 kr
Profesjonsetikk i sjukepleie
Hefta Utgivingsår : 2019
Profesjonsetikk i ergoterapi og fysioterapi
Hefta Utgivingsår : 2018
Den truverdige leiaren
Salspris369,00 kr
Den truverdige leiaren
Hefta Utgivingsår : 2004
Norsk medisinsk ordbok
Salspris488,00 kr
Norsk medisinsk ordbok
Innbunden Utgivingsår : 2001
Norsk medisinsk ordbok
Salspris506,00 kr
Norsk medisinsk ordbok
Innbunden Utgivingsår : 2003
Veterinærmedisinsk ordbok
Salspris359,00 kr
Veterinærmedisinsk ordbok
Hefta Utgivingsår : 2004
Norsk medisinsk ordbokNorsk medisinsk ordbok
Salspris555,00 kr
Norsk medisinsk ordbok
Innbunden Utgivingsår : 2007
Engelsk-norsk/norsk-engelsk medisinsk ordliste
Innbunden Utgivingsår : 2011
Norsk medisinsk ordbok
Salspris479,00 kr
Norsk medisinsk ordbok
Innbunden Utgivingsår : 2011

Sist sett på