Den truverdige leiaren

Einar Aadland

Forfattaren viser korleis verdiar kan vere rettesnor for leiarskap. I ti essay reflekterer han over leiarskap og etikk, kor viktig det er å utvikle karakter og personleg dømmekraft, og om korleis ein kan finne den gylne middelvegen når ein er fanga mellom ulike omsyn.

I essaysamlinga Den truverdige leiaren presenterer Einar Aadland ein verdibasert leiarfilosofi. Ifølgje forfattaren handlar det å bli ein god leiar berre delvis om å tileigne seg kunnskapar og ferdigheiter. Like mykje handlar det om å utvikle karaktereigenskapar og personleg dømmekraft, om korleis ein kan finne den gylne middelvegen når ein er fanga mellom ulike omsyn.

Gjennom dei ti essaya i boka reflekterer Einar Aadland over ulike perspektiv på leiarskap, etikk og samtid. Viktige problemområde i boka er dei nye tendensane i arbeidslivet, individfokuseringa i samtida og dei nye krava om ”image” og form. Forfattaren drøftar på ein innsiktsfull måte omgrep som kvalitet, tillit, kontroll og lojalitet.Meir frå Einar Aadland