Veterinærmedisinsk ordbok

Hallstein Grønstøl

Veterinærmedisinsk ordbok har 8000 oppslagsord og uttrykk frå alle spesialområde innan veterinærmedisin og forklarar sjukdommar, diagnosar, kroppsdelar m.m.

Det veterinærmedisinske fagspråket blir forenkla og fornorska, og omgrepa blir omtalte i lettfattelege vendingar. Tabellar med diagnosar og definisjonar brukte i helsetenesta for husdyr, er tekne med som vedlegg, saman med oversyn over referanseområde for blodverdiar hos nokre dyreartar. Mange av oppslagsorda er også oppførde med engelsk nemning.


ISBN: 9788252161052

Kategoriar: Alle bøker, Ordbøker

Emneknagg: 2004, Hefta, ordbok,

Sjanger: Andre ordbøker


Meir frå Hallstein Grønstøl