Filter

Høgskule og universitet

492 bøker

Viser 1 - 48 av 492

Viser 1 - 48 av 492
Visning
Nynorskdidaktikk
Salspris349,00 kr
Nynorskdidaktikk
Hefta Utgivingsår : 2022
Sosialpolitikk på norsk: velferdstenestene, forvaltninga og det politiske systemet
Hefta Utgivingsår : 2022
Juss i sjukepleie
Salspris369,00 kr
Juss i sjukepleie
Hefta Utgivingsår : 2021
Barnehagepedagogikk: ei innføring for studentar
Hefta Utgivingsår : 2021
Spesialundervisning: ei innføring
Hefta Utgivingsår : 2021
Den andre verdskrigen i norsk etterkrigsminne
Hefta Utgivingsår : 2021
Essayet: ein veg til kreativ fagskriving
Hefta Utgivingsår : 2021
Norsk kristendomshistorie
Salspris549,00 kr
Norsk kristendomshistorie
Hefta Utgivingsår : 2021
Vitskapsteori i sosialt arbeid: tilnærmingar og normative spørsmål
Hefta Utgivingsår : 2021
Norsk litterær årbok 2020
Salspris349,00 kr
Norsk litterær årbok 2020
Hefta Utgivingsår : 2020
Profesjonsetikk i vernepleie
Salspris349,00 kr
Profesjonsetikk i vernepleie
Hefta Utgivingsår : 2020
Jon Fosse i skulen
Salspris339,00 kr
Jon Fosse i skulen
Hefta Utgivingsår : 2020
Det norske helsesystemet: ei innføring i organisering, styring og politikk
Hefta Utgivingsår : 2020
Media i samfunnet
Salspris549,00 kr
Media i samfunnet
Hefta Utgivingsår : 2020
Etikk for barnehagelærarar
Salspris249,00 kr
Etikk for barnehagelærarar
Hefta Utgivingsår : 2020
Norsk litterær årbok 2019
Salspris349,00 kr
Norsk litterær årbok 2019
Hefta Utgivingsår : 2019
Å ta vare på heile mennesket: handbok i åndeleg omsorg
Hefta Utgivingsår : 2019
Profesjonsetikk i sjukepleie
Salspris349,00 kr
Profesjonsetikk i sjukepleie
Hefta Utgivingsår : 2019
Verda og vi
Salspris659,00 kr
Verda og vi
Hefta Utgivingsår : 2019
Hermeneutikk som metode: ein historisk introduksjon
Hefta Utgivingsår : 2019
Skeive linjer i norsk historie: frå norrøn tid til i dag
Hefta Utgivingsår : 2019
Profesjonsetikk for psykologar
Salspris319,00 kr
Profesjonsetikk for psykologar
Hefta Utgivingsår : 2019
Profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar
Hefta Utgivingsår : 2018
Barne- og ungdomslitteratur: møtet med lesaren
Hefta Utgivingsår : 2018
Profesjonsetikk for politiet
Salspris349,00 kr
Profesjonsetikk for politiet
Hefta Utgivingsår : 2018
Etikk i klinisk sjukepleie
Salspris299,00 kr
Etikk i klinisk sjukepleie
Hefta Utgivingsår : 2018
Å skrive nynorsk og bokmål: nye tverrfaglege perspektiv
Hefta Utgivingsår : 2018
Norsk historie etter 1905: vegen mot velstandslandet
Hefta Utgivingsår : 2018
Skriveboka: innføring i skriveopplæring
Hefta Utgivingsår : 2018
Norsk litterær årbok 2018
Salspris329,00 kr
Norsk litterær årbok 2018
Hefta Utgivingsår : 2018
Norsk barnelitteraturhistorie
Salspris579,00 kr
Norsk barnelitteraturhistorie
Innbunden Utgivingsår : 2018
Forfattarens skriftstader: litterære museum i norsk minnepolitikk
Hefta Utgivingsår : 2018
Profesjonsetikk i ergoterapi og fysioterapi
Hefta Utgivingsår : 2018
Etikk i profesjonell praksis
Salspris269,00 kr
Etikk i profesjonell praksis
Hefta Utgivingsår : 2018
Dei litterære sjangrane: ei innføring
Hefta Utgivingsår : 2018
Viljen til liv: medisin- og helsehistorie frå antikken til vår tid
Hefta Utgivingsår : 2017
Nynorsk med dei minste
Salspris389,00 kr
Nynorsk med dei minste
Hefta Utgivingsår : 2017
Lydjournalistikk: innføring i radio og podkasting
Hefta Utgivingsår : 2017
Spesialundervisning: innhald og funksjon
Hefta Utgivingsår : 2017
Media i samfunnet
Salspris449,00 kr
Media i samfunnet
Hefta Utgivingsår : 2017
Norsk litterær årbok 2017
Salspris329,00 kr
Norsk litterær årbok 2017
Hefta Utgivingsår : 2017
Tekst i tid og rom: norsk språkhistorie
Hefta Utgivingsår : 2017
Ei verd bygd på islam: oversikt over Midtaustens historie
Hefta Utgivingsår : 2017
Reformasjonen
Salspris299,00 kr
Reformasjonen
Hefta Utgivingsår : 2017
Organisasjon og identitet: eit symbolsk perspektiv
Hefta Utgivingsår : 2017
Norsk som reiskaps- og danningsfag
Hefta Utgivingsår : 2017
Norsk etternamnleksikon
Salspris449,00 kr
Norsk etternamnleksikon
Innbunden Utgivingsår : 2016
Enkel nynorsk ordliste
Salspris199,00 kr
Enkel nynorsk ordliste
Tekstilbok Utgivingsår : 2016

Sist sett på