Stress og korleis leve med det

Stress og korleis leve med det

anne gunn halvorsen

Jo meir eg las om stress og kva det gjorde med oss, jo meir interessant og mystisk blei det. Plutseleg såg eg spora til stress over alt. Det var i sjukemeldingsstatistikken, i ungdommens depresjonar og i skilsmissestatistikken. Det var overalt!  

Stress og korleis leve med det

Stress og korleis leve med det

anne gunn halvorsen

Mitt personlege høgdepunkt, eller lågpunkt, kom då eg stressa meg vaken over julekort i midten av november. Jesus kristus, kor idiot er det mogleg å bli. Julekort! Denne utgamle kommunikasjonsmetoden som strengt tatt berre er til bry for mottakaren (for ærleg talt, kva gjer ein med desse i januar? Er det lov å kaste andre sine born i søpla? I så fall: plast eller papir?).

Å skrive om det vondaste

Å skrive om det vondaste

Brit Bildøen

For åtte år sidan fekk eg og mannen min eit brev frå det offentlege som snudde opp-ned på framtidsplanane våre. Vi hadde lenge venta på å få hente heim eit barn frå Kina, så lenge at myndigheitene meinte at vi hadde blitt for gamle til å gjennomføre adopsjonen. 

 

«det eg skriv utandørs, vert betre enn det eg skriv under tak»

«det eg skriv utandørs, vert betre enn det eg skriv under tak»

når landet mørknar
«I går reiv eg meg laus frå skrivinga, tok skia fatt og gjekk fjellturen over Urdalsskard. Hadde det ikkje vore for at snøen snart forsvinn, hadde eg neppe tatt turen. Det dreidde seg trass alt om ein dag eg elles nærast fullt og heilt kunne brukt til skriving. Men varme vindar er i arbeid der ute.»