Jubileet 2018

I 2018 fyller Det Norske Samlaget 150 år. Dette ønskjer vi å feire ved å løfte fram den nynorske litteraturen og lesarane. Vi gir ut Nynorsk litteraturhistorie forfatta av Jan Inge Sørbø, vi vil invitere folkebibliotek og mållaga til ”Nynorsk lesefest”, og skipe til eit nasjonalt digitalt lesedøgn i skulen. Meir info om aktivitetar knytte til jubileumsåret kjem til å bli publisert her fortløpande. Godt jubileumsår og velkommen til nynorsk lesefest!

LAST NED DEN OFFISIELLE JUBILEUMSLOGOEN

Logoen er formgitt av Dugg Design og tek utgangspunkt i den tradisjonelle samlagsrota.