Fleire stipend til Samlagsforfattarar

Martin Ingebrigtsen og Dordi Strøm får Bokhandelens forfattarstipend, Boksøkerprisen går til Aina Basso, og Maren Barlien får LOs debutantstipend. Samlaget gratulerer!Vi gratulerer Martin Ingebrigtsen med å ha fått Bokhandelens forfattarstipend!

Her kan du lese frå juryen si grunngiving:

"Bokhandelens forfatterstipend på kr. 200.000,- tildeles i år Martin Ingebrigtsen (1984) fra Trondheim. (...)

Martin Ingebrigtsen debuterte med diktsamlingen Riv av seg ansiktet, en utgivelse han fikk mye og fortjent oppmerksomhet for. Diktene var ekspressive viltvoksende og burleske, guder, spøkelser og underlige skikkelser kappes om oppmerksomheten, men under det hele ligger en dyp menneskelighet.

I 2023 kom så en ny diktsamling, Bukk & Sigd. Det er en utgivelse med stor spennvidde; fra det nære åpningsdiktet hvor dikter-jeget på sitt vis sørger over tapet av en fraværende far, via et nitti-siders utprøvende langdikt om den skapende prosessen, til den avsluttende sekvensen; flere dikt om to spøkelseslignende søsken kalt Bukk og Sigd som har gitt samlingen navn. Disse to er ville, uregjerlige skapninger som transcenderer virkelighet og fantasi, livet og døden. Etter hvert skjønner leseren at de kanskje aller helst er produkter av, eller aspekter ved, dikterens egen personlighet.

Langdiktet er en poetikk, er et dikt om å skrive dikt. (...) Som poetisk metode fungerer dette utmerket i Bukk & Sigd. Det skyldes ikke minst at Martin Ingebrigtsens innfall er så vilt kreative, samtidig som han har et uomtvistelig talent for å skape vellykkede poetiske bilder og setninger som får det til å søkke i leseren."

Vi gratulerer Dordi Strøm med tildelinga av Bokhandelens forfattarstipend!

Her kan du lese frå juryen si grunngiving:

"Dordi Strøm tildeles Bokhandelens forfatterstipend på kr. 60.000,-. (...) I 2021 debuterte [Strøm] som forfatter med romanen Flog, en historie om fattigdom, utenforskap og lammende taushet i en familie som befinner seg på bunnen av det sosiale hierarkiet i bygde-Norge.

I 2023 kom så Odel, nok en roman som kretser rundt den samme tematikken, materielle og sosiale ulikheter mellom klasser og mellom bygd og by. (...) [M]angt og mye får en stemme i Dordi Strøms særpregete univers; det er nesten som skogen selv snakker til leseren gjennom forfatterens nøyaktige og kunnskapsrike naturskildringer. Språket er kortfattet, konkret og uhyre sanselig. Allikevel er Odel en avansert roman, og det skyldes at den ikke bryr seg stort om konvensjonelle fortellergrep. Handlingen flyter fritt i tid og rom,- fortellerperspektivet kan til og med forandre seg midt i en setning.

Dette er romankunst som krever sitt av leseren, men den som vier tid og oppmerksomhet til Dordi Strøm blir til gjengjeld rikelig belønnet."

Aina Basso får Boksøkprisen for romanen Eg rissa desse runene. Vi gratulerer!

Her kan du lese utdrag frå juryen si grunngiving:

"Eg rissa desse runene kom ut på Samlaget i 2023 og er ei samling korte noveller. Basso spinn forteljingane ut frå verkelege runeskrifter. Dei fortetta historiene er skrivne fram med realisme og beisk humor. Kvardagslivet til menneska ho skildrar er prega av tungt fysisk arbeid, dårleg mat og tannverk, men her finst og kjærleik – og det må også nemnast – ein god del vald. Nokre av karakterane dukkar opp i fleire noveller, enten i korte glimt, eller som ein integrert del av handlinga. Slik vevast forteljingane saman til ein heilskap og ei fargesterk verd lesaren kan undrast over, men og kjenne seg så godt att i. For sjølv om tida går, er dei menneskelege kjenslene alltid dei same. Historia er spanande, skrivestilen fengande og munnleg, sidene i boka er Luftige og kapitla korte - alt dette er gode, inviterande grep som skaper stort lesedriv. Med si knappe og handlingsmetta form og si sterke kjensle for tida og folka, gjer Basso tekstane sine tilgjengelege for alle lesarar. Det er ei stor bragd. Aina Basso er mottakar av Ordknappen 2024 for Eg rissa desse runene."

Maren Barlien får LOs debutantstipend for voksen skjønnlitteratur for 2023. Vi gratulerer!

Her kan du lese utdrag frå juryen si grunngiving:

"Allerede noen få sider inn i boka fornemmer vi et sus av Vesaas og et garborgsk fossebrus. Og da er det på tide å avsløre hvem vinneren er: Hun heter Maren Barlien, og bokas tittel er Einbreid bru. Det er islandsk og betyr enveiskjørt bru. Brua går over en elv og på tvers av et ljuv, og er så nedsnødd at man bare kan gå eller ri over den – men kun en av gangen. Selv om handlingen er lagt til et øde område på Island, der tiden har stått nesten stille, har boken et hyperaktuelt tema: Forventningspresset som møter mange av vår tids unge kvinner og får dem til å ta livsvalg, som ikke er deres. (...)

En god bok skal ikke bare oppfylle formelle kriterier. Det gjorde mange av fjorårsdebutantenes bøker. Til en god bok stiller vi i tillegg mer abstrakte og udefinerbare krav: Den skal engasjere, skape innlevelse og gi opplevelse – leseren skal frembringe levende bilder på netthinnen, kjenne lukter og smaker. For å si det med NRKs Knut Hoem i en av hans anmeldelser i fjor: ”Den gode romanen har, i likhet med den gode filmen eller kunstverket, den unike egenskap at den kan åpne vår hjertedør. Man blir satt i stand til å føle med et vilt fremmed menneske.” 

Og du føler med Astrid, og med Gudmundur. Og du kjenner eimen av prustende hester når du går inn i stallen sammen med dem. Og du hører lyden av en rumlende elv og kjenner lukten av brusende vann, når Astrid og Gudmundur rir over den enbreide brua. Det er ikke nok med ord på et papir, satt i riktig orden, ordene må leve. Og det gjør de i denne romanen. Derfor har vi valgt Maren Barlien til fjorårets debutant i klassen voksen skjønnlitteratur."