Haustens bøker 2020

Haustens bøker 2020

Ein ny bokhaust er i gong! Her får du eit oversyn over kva du har i vente hausten 2020. 

Klikk på omslaga for meir informasjon.

Romanar og noveller

                    
                     
                    
                    
                     

Lyrikk, drama og essay

                    
                    
                     
                    
                    
                    

Pocket

                     
                     
                   
                     
                    

Fakta og dokumentar

           
                     
        
           
                     
        

Barn og unge

           
                     
        
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
                     
                     
                    

Høgare utdanning

                     
                     
                    
                     
                     
                    

Hugs at du får 12,5% rabatt på alle årets bøker på samlaget.no!

*Maks rabatt tilsvarar 12,5 % og gjeld på bøker frå 2019 og 2020. Rabatten gjeld ikkje på pocket, ordbøker eller bøker for høgare utdanning.

2020Vårens bøker 2020Vårlista