Spesialundervisning. Innhald og funksjon

Peder Haug

Kva handlar spesialundervisning om, og kva funksjon har den? Dette har vore hovudspørsmåla i forskingsprosjektet SPEED (2013-2017) som boka byggjer på.

Motivasjonen for den omfattande forskinga har vore at det er nytta mykje ressursar til spesialundervisning. Samstundes er kunnskapen liten om korleis den er praktisert for dei mange elevane som får den og om den fungerer slik det var tenkt.

Skal vi skjøne spesialundervisninga, må vi også forstå den ordinære opplæringa. Difor studerer prosjektet begge deler, og relaterer mange av drøftingane om spesialundervisning opp mot den ordinære opplæringa. Til grunn for artiklane i boka ligg opplysningar frå lærarar, foreldre og elevar og data frå klasseromsobservasjonar. 


ISBN: 9788252194111

Kategoriar: Alle bøker, Høgskule og universitet, Peder Haug

Emneknagg: 2017, Hefta,

Sjanger: Pedagogikk og lærarutdanning


Meir frå Peder Haug