Skolen for barnas beste: kvalitetsvilkår for oppvekst, læring og utvikling

Edvard Befring |
E-bøker | Sidetal: 285 | ISBN: 9788252199949

Pris:
Translation missing: nn.product.general.sale_price349 kr

Ny revidert utgåve av grunnbok i sentrale pedagogiske emne. Skolen for barnas beste tek føre seg ulike perspektiv på læring, oppvekst og utvikling i barne- og ungdomsalderen, etikk, pedagogisk idéhistorie og teori. På bakgrunn av dette presenterer forfattaren teorien om ein forløysande pedagogikk. Denne teorien er inspirert av eit omfattande erfarings- og forskingsmateriale, og av den internasjonale barnekonvensjonen som fastslår at alle tiltak for barn skal vere til barnets beste. Dette har konsekvensar både for oppfatninga vår av kva for læringsressursar barn og unge har, for utforminga av skolemiljøet, for prioriteringar av læringsinnhaldet og for opplærings- og arbeidsmetodane. Den forløysande pedagogikken gir eit nytt perspektiv på skolens møte med barn og unge, der det sentrale er realisering av høge pedagogiske mål for kvar enkelt. Den nye reviderte utgåva er oppdatert både når det gjeld til ny internasjonal forsking og teoridanning og nye lover og regelverk for skolen.

Edvard Befring

Du likar kanskje desse

Sist sett på