Sex, musikk og vold

Erica Löfström | Janne Marie Fatland

Ei ung kvinnes ferd gjennom helvete

”Eg prøvde å skriva dagbok. Men det fanst inga sanning i forteljinga. Berre ei parallell verd. Historia om Beatrice er ei slik verd. Ho har blitt til mellom løgn og sanning. Men det er ikkje ho som lyg. Det er eg.”

Sex, musikk og vold er ei skildring av ei ung, sårbar kvinne si omsynslause ferd gjennom helvete. Skildringa er sterk og overtydande og gir innblikk i eit ungt sinn som er vikla inn i destruktive og nedbrytande handlingsmønster.

Beatrice er rotlaus, einsam,  seksuell utprøvande og eteforstyrra. Og ho hatar. Mest av alt hatar ho seg sjølv. Dette unge mennesket ber på ei destruktiv kraft. Til no har svart humor og eit skarpt og avslørande blikk på både seg sjølv og verda redda ho frå undergang. Beatrice flyg inn i ein tilstand der grenser blir stadig meir perifere. Ei verd ho kan halde ut. Ei verd der ho kan flyga frå skulda, frå seg sjølv. Ei verd av sex, musikk og vald.

Les meir om Sex, musikk og voldheimesida til Erica Löfström.

Frå Bokmeldingar

”Rystende roman om å leve med spiseforstyrrelser, og veien tilbake til et normalt måltid. (…) Aldri før har jeg lest en bok, skjønnlitterær eller sakprosa, som kommer så tett, ja, under huden, på et menneske med mentale lidelser. (…) Sex, musikk og vold burde leses av alle som har befatning med denne svært sammensatte lidelsen.”

Fartein Horgar, Adresseavisen

”Alt i alt er dette ein god debut, ei-rett-på-sak-skildring av eksistensiell krise slik ho truleg artar seg for altfor mange unge i Skandinavia. Og Löfström har langt på veg lukkast med å gje eit eige språk til den kampen mange unge kvinner fører både for og mot seg sjølv.”


Merete Røsvik Granlund, Dag og Tid

”Som svart fengende rock. En modig debutroman om de fascinerende nyansene helt nede på bunnen.”


Thea Marie Dolva, Fødrelandsvennen


ISBN: 9788252181586

Kategoriar: Alle bøker, Erica Löfström, Romanar og noveller, Skjønnlitteratur

Emneknagg: 2013, Innbunden,

Sjanger: Romanar og noveller


Meir frå Erica Löfström