Norsk historie 1814-1905: å byggje ein stat og skape ein nasjon

Jan Eivind Myhre |
E-bøker | Sidetal: 352 | ISBN: 9788252199772

Pris:
Translation missing: nn.product.general.sale_price399 kr
Å byggje ein stat og skape ein nasjon. Bandet skildrar hundreåret då Noreg gjekk frå unionsstatus til å bli ein sjølvstendig nasjonalstat. Det har to hovudforteljingar. Den eine viser korleis landet og innbyggjarane blei bundne tettare saman, i ein statsfellesskap og ein nasjonal fellesskap. Dette skjedde gjennom omfattande utbygging av kommunikasjonar og nasjonale institusjonar. Den andre forteljinga handlar om vegen inn i det moderne, i ein industriell kapitalisme som prega alle sider av økonomien og gjorde landet til eit av dei rikaste i verda. I denne prosessen utvikla landet seg frå eit standssamfunn til eit klassesamfunn. Begge forteljingane er nær knytte til utviklinga av demokratiske institusjonar, som det lokale sjølvstyret, folkerørsler og eit godt utbygd skulevesen.

Jan Eivind Myhre

Du likar kanskje desse

Sist sett på