Noko av deg lever andre stader

T. Hellesen

T. Hellesen (f. 1973) frå Florø debuterer med ei sterk, ekspressiv og rytmisk diktsamling som i gjennom den poetiske handlinga utforskar språkets meiningsberande kraft: korleis kan ein språkleg kome i kontakt med eit "viretuelt" felt, staden der liv og dikting kanskje fell saman, men som likevel er umogleg å nå - utan ei endring, ei rørsle? Noko av deg lever andre stader er ei poetisk handling snarare enn ei hending.

det du er vert aldri eg så langt vekke var det eg er ein av dei kroppane du møter tankar og kjensler avgrensar deg og når det du vart tørkar ut ei bestemt mengd polaroidbilete gulnar, slik også eg held ut enno ei tid(samanhengar I)

ISBN: 9788252165333

Kategoriar: T. Hellesen

Emneknagg: 2005, Hefta,

Sjanger: Unknown TypeMeir frå T. Hellesen