Media og det menneskelege: moralfilosofiske utgangspunkt for journalistisk etikk

Lars Arve Røssland |
E-bøker | Sidetal: 183 | ISBN: 9788234000287

Pris:
Translation missing: nn.product.general.sale_price299 kr
Kva er etisk kommunikasjon? I boka skisserer forfattaren eit filosofisk grunnlag for ein ny presseetikk. Med støtte i filosofien viser han at journalisten må ta utgangspunkt i seg sjølv når yrkesrolla skal formast . først menneske, så journalist. Boka munnar ut i ni tesar om ein ny medieetikk. Denne boka skisserer eit utgangspunkt for ein ny presseetikk. Ifølgje forfattaren må journalistisk praksis forankrast i noko anna enn magekjensla eller den siste PFU-avgjerda. Boka gir ei innføring i klassiske filosofiske definisjonar av etikk og moral og koplar desse teoriane til moderne massekommunikasjon. Eit sentralt spørsmål er: kva er etisk kommunikasjon? Forfattaren brukar Aristoteles og seinare filosofar sine teoriar til å vise at journalisten må ta utgangspunkt i seg sjølv når han/ho utformar si yrkesrolle . .først menneske, så journalist.. Boka munnar ut i 9 .tesar. om grunnlaget for ein ny medieetikk. Boka vender seg til journalistar og andre med interesse for medias rolle i samtida. Lars Arve Røssland er førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen. Han har skrive doktoravhandling om det norske presseetiske systemet, og har skrive fleire artiklar, rapportar og bøker om pressetiske emne.

Lars Arve Røssland

Du likar kanskje desse

Sist sett på