Maghreb – Nordafrika etter 1800

Knut S. Vikør

Maghreb, det området som i dag omfattar Marokko, Algerie, Tunisia og Libya, er ein eigen region med si eiga historie. I boka trekker forfattaren opp utviklingslinene i området frå 1800 og fram til i dag. I dette området finn vi fleire trekk som vi kan følgje frå tidlig sultanmakt til dagens sjølstyre. Samstundes har det vore brot gjennom ulike former for europeisk kontroll og oppretting av nye statar. Historia fortel om motstand og frigjeringskrigar, men òg om stegvise reformar både i politikk og idéverd. I nasjonsbygginga har islam spilt ei stor rolle, men også arabisk nasjonalisme og sosialisme.

Den nye utgåva er oppdatert fram til og med ’den arabiske våren’ 2011.

 


ISBN: 9788252180077

Kategoriar: Alle bøker, Knut S. Vikør

Emneknagg:

Sjanger: høgskule og universitet


Meir frå Knut S. Vikør