Kristninga i Norden 750-1200

Jón Vidar Sigurdsson

Kortfatta og oversiktleg om korleis kristendommen fekk feste i Norden. I boka oppsummerer forfattaren forskinga på feltet, og gir ei oppdatert og innsiktsfull innføring i emnet. Boka inngår i serien Utsyn&innsikt.

Innføringa av kristendommen i Norden var ein langvarig prosess. Etter alt å dømme tok kristninga til i folkevandringstida, men det var først med vikingferdene at den nye trua for alvor trengde inn i samfunnet. Frå siste halvdel av 900-talet sørgde kongar og hovdingar for at kristendommen blei offisielt innført. Frå no av kunne kyrkja byggje ut organisasjonen sin og arbeide meir systematisk for å innføre det kristne verdsbiletet.

Målgruppa for boka er studentar i historie, religionvitskap og arkeologi.


ISBN: 9788252159400

Kategoriar: Alle bøker, Høgskule og universitet

Emneknagg: 2003, Hefta,

Sjanger: Historie og kulturvitskap


Meir frå Jón Vidar Sigurdsson