Dei europeiske trolldomsprosessane

Rune Blix Hagen

Rettsleg forfølging av hekser prega store delar av Europa på 1500- og 1600-talet. I boka gir Rune Blix Hagen ei oversikt forskinga på feltet, både i Noreg og elles i Europa. Boka inngår i serien Utsyn&innsikt.

Rettsleg forfølging av påståtte hekser og trollfolk prega store delar av Europa på 1500- og 1600-talet. I denne boka gir Rune Blix Hagen ei oversikt over forskinga på trolldomsprosessane, både i Noreg og elles i Europa.

Kor mange mista livet i denne menneskeforfølginga, kva utbreiing hadde den i tid og rom, og kva var den utløysande faktoren? Blei forfølginga utløyst blant folket sjølv, pga. dårlege naborelasjonar og skuldingar om vond magi i lokalsamfunnet, eller kom det ovanfrå, frå haldningar hos samtidas intellektuelle, munkane i klostra og deira kvinnesyn?

Rune Blix Hagen (f. 1951) er førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Tromsø.


ISBN: 9788252170160

Kategoriar: Alle bøker, Høgskule og universitet

Emneknagg: 2007, Hefta,

Sjanger: Historie og kulturvitskap


Meir frå Rune Blix Hagen