Frosken og fuglesongen

Max Velthuijs | Ragnar Hovland

Ny bok om Max Velthuijs' populære skikkelse Frosken

Ein haustdag finn frosken ein svarttrast som berre ligg på marka. Ingen av vennene hans skjøner kva som er skjedd, søv fuglen, kanskje? Så kjem haren forbi og forklarer at svarttrasten ikkje søv, men er død. Saman gravlegg vennene den vesle fuglen, og minnest han med vakker song.

Ein haustdag finn frosken ein svarttrast som berre ligg på marka. Ingen av vennene hans skjøner kva som er skjedd, søv fuglen, kanskje? Så kjem haren forbi og forklarer at svarttrasten ikkje søv, men er død. Saman gravlegg vennene den vesle fuglen, og minnest han med vakker song.

Med varme og vennleg humor skildrar Max Velthuijs små og store hendingar i livet, anten ein er frosk eller menneske.

Du kan lese meir om frosken i desse bøkene: Den forelska frosken, Frosken og den framande, Frosken er redd, Frosken og den spesielle dagen, Frosken finn ein venn, Frosken er ein helt, Frosken om vinteren og Frosken og skatten.


ISBN: 9788252177305

Kategoriar: Barne- og ungdomsbøker, Max Velthuijs

Emneknagg: 2010, Innbunden,

Sjanger: Biletbøker


Meir frå Max Velthuijs