Frosken og den vide verda

Max Velthuijs | Ragnar Hovland

Ny bok om Max Velthuijs' populære skikkelse Frosken

Forventningsfull blir frosken med den eventyrlystne rotta på tur. Men frosken saknar fort grisen og anda og haren, og han oppdagar at den store vide verda er langt heimafrå

Forventningsfull blir frosken med den eventyrlystne rotta på tur. Men frosken saknar fort grisen og anda og haren, og han oppdagar at den store vide verda er langt heimafrå …

Med varme og vennleg humor skildrar Max Velthuijs små og store hendingar i livet, anten ein er frosk eller menneske.

Du kan lese meir om frosken i desse bøkene: Den forelska frosken, Frosken og den framande, Frosken er redd, Frosken og den spesielle dagen, Frosken finn ein venn, Frosken er ein helt, Frosken om vinteren og Frosken og skatten.


ISBN: 9788252177299

Kategoriar: Alle bøker, Barne- og ungdomsbøker, Max Velthuijs

Emneknagg: 2010, Innbunden,

Sjanger: Biletbøker


Meir frå Max Velthuijs