Jon Fosse i skulen

Dag Skarstein og Inger Vederhus

Tekstar av Jon Fosse gir høve til konsentrasjon og aktiv utforsking i skulen. Dei relativt små skriftene i ulike sjangrar opnar for variert didaktisk tilrettelegging og individuell tilpassing av undervisninga, både for kommunikasjon og stillelesing. Urøynde lesarar blir fanga av kort tekst som overraskar, medan røynde lesarar finn noko nytt å bryne seg på.

Boka er skriven for alle fosselesarar, for undervisarar og for lærarstudentar både på grunn- og vidareutdanninga, og er gjennomgåande litteraturdidaktisk.Meir frå Dag Skarstein og Inger Vederhus