Norsk litterær årbok 2008

Jørgen Magnus Sejersted | Eirik Vassenden

Godt lesestoff og fagleg påfyll for litteraturinteresserte, studentar, lærarar og bibliotekarar.

Norsk litterær årbok 2008 inneheld oversyn over bokåret 2007 og kommenterer dei viktigaste debattane i året som gjekk. Årboka inneheld òg siste nytt frå forskingsfronten, mellom anna artiklar om Olav H. Hauge og Paal-Helge Haugen.

Bibliografien over norsk litteraturforsking bak i årboka inneheld som vanleg eit breitt oversyn over nye artiklar og bøker innanfor norsk litteraturforsking.

INNHALD:

FRODE HELMICH PEDERSEN. Romanåret 2007

EIRIK LODÉN. Lyrikkåret 2007. Et utvalg

INGRID NYMOEN. Når estetikken blir etikkens form. Nordisk Råds litteraturpris 2008 til Naja Marie Aidt: Bavian

HÅVARD ENGE. Sangen om den tapte muse. Geirr Tveitts tonesetting av Olav H. Hauges musikkdikt

HADLE OFTEDAL ANDERSEN. Frå Hauges høgslette. Om Olav H. Hauge som vitalist, med ein avsluttande merknad om Geirr Tveitt

KNUT IMERSLUND. Fra naturalisme til karnevalisme. Et paradigmeskifte i Alf Prøysens prosadiktning

OLE KARLSEN. Ein steingard som dei la, dei som fyre fer. Tid, struktur og sjanger i Paal-Helge Haugens Steingjerde (1979)

RANDI BRENDEN. Volva. Ei lesing av Åsta Holths roman i lys av moderne fransk feminisme

IRENE BRENDEHAUG. ”Vi var med eitt midt i det.” – møte med det useielege i Vesaas-novella ”Tre stille menn”

INGVILD BRÆIN. Konsise betraktninger fra tenkningens grenseland – om paradokser i Tarjei Vesaas’ Brannen

ÅSE B. HØYVOLL KALLESTAD. Rasjonalitet, oppløsning og myte. Teodicéens språk i Jobs bok og Presten

PER BJØRNAR GRANDE. Bør Børson og snobberiet

TROND HAUGEN Bibliografi over norsk litteraturforsking 2007

Redaktørar:

Jørgen Magnus Sejersted er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Nordisk institutt, Universitetet i Bergen.

Eirik Vassenden er postdoc-stipendiat i litteraturvitskap ved Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen.

Abonnement:

Teiknar du abonnement på NLÅ får du årboka tilsendt fraktfritt ein gong i året. Det er óg mogleg å tinge tidlegare utgåver. Bli abonnent på NLÅ og hald deg oppdatert om norsk litteratur og litteraturforsking! For å bestille abonnement på NLÅ, send e-post til: ordre@samlaget.noMeir frå Jørgen Magnus Sejersted