Last ned omslag

Bla-i-boka

Ny grunnlov

Are Kalvø | NRK

Den norske grunnlova blei laga for nesten to hundre år sidan av ein gjeng ureinslige menn på seminar på Eidsvoll. Are Kalvø meinte han måtte kunne gjere ein betre jobb, og reiste ut i landet for å lage ei ny grunnlov, som bygger på det folk i dag meiner. 

Resultatet blei ei ny og sjølvsagt mykje betre grunnlov, men òg ein tv-serie som dokumenterer arbeidet, som blir vist på NRK i år med tittelen Riksforsamlinga.

Boka inneheld den nye grunnlova, historia om korleis grunnlova blei til, men òg mange ulike slags forsøk - nokre av dei direkte tøvete - på å finne ut kva folk i dag eigentlig meiner om til dømes likskap, demokrati, monarki, religion og ytringsfridom. 

Boka inneheld fleire vitsar og søkte teoriar og er illustrert med ganske overraskande fotos.

Frå Bokmeldingar

Ny Grunnlov er inndelt i kapittel, der han tek for seg dei viktigaste paragrafane i grunnlova, innleidd av ei særs morosam forhistorie om mennene som har æra for den frå 1814 ... Anbefalast. Sjølvsagt.
Bloggen Les mye,


ISBN: 9788252182934

Kategoriar: Alle bøker, Are Kalvø, Fakta og dokumentar

Emneknagg: 2013, Hefta,

Sjanger: Historie


Meir frå Are Kalvø