«det eg skriv utandørs, vert betre enn det eg skriv under tak»

«det eg skriv utandørs, vert betre enn det eg skriv under tak»

når landet mørknar
«I går reiv eg meg laus frå skrivinga, tok skia fatt og gjekk fjellturen over Urdalsskard. Hadde det ikkje vore for at snøen snart forsvinn, hadde eg neppe tatt turen. Det dreidde seg trass alt om ein dag eg elles nærast fullt og heilt kunne brukt til skriving. Men varme vindar er i arbeid der ute.»