Viljen til språk

Ottar Grepstad

Den viljen til språk som har prega arbeidet for nynorsk, har fått mykje å seie for norsk språk og kultur allment og for demokratisering av både samfunn og språk. Dette er den første samla framstillinga av den nynorsk kulturhistoria i ��i bok av ��in forfattar, gjennom 1500 år fram til dagens www og sms. Utgjevinga kjem same veke som Noregs Mållag feirar sitt hundreårsjubileum.

Med språkleg stilsikker skreddarsaum viser Ottar Grepstad korleis aukande lese- og skrivekunne har danna grunnlaget for språkleg og kulturell demokratisering. Han reviderer språkhistoria på viktige punkt, legg særleg vekt på dei meiningsdannande miljøa blant nynorskbrukarane, avdekkjer ukjende sider ved historia til målrørsla og gir kvinnene den plassen i målrørsla som så ofte er blitt oversett. På unikt vis har forfattaren supplert den historiske framstillinga med Nynorsk margleksikon, der 150 profilerte personar og institusjonar blir presist omtalte med råkande karakteristikkar.

Direktør Ottar Grepstad i Nynorsk kultursentrum har i lang tid samla faktatrådar og spent opp den historiske renninga med alskens emne som har å gjere med nynorsk språk og kultur. I denne boka står veven fram i heile si fargerike breidd.

Frå Bokmeldingar

"Sprekt om språk ... Breidare, lengre, alvorlegare, artigare og friare for språkleg pirk har ikkje nynorskens og målrørslas historie vore skriven"
Arnhild Skre, Aftenposten

"Viljen til språk har blitt ei flott bok. Den er vakkert produsert, både frekt og godt skrevet og gir engasjert tilgang til et vell av kunnskap"
Tore Rem, Dagbladet

"Ein kan berre bukke og takke og ta av seg hatten (om ein har) for den flotte boka Ottar Grepstad no har skrive ... Grepstad er ein forfattar med sting og engasjement ... Boka er både ein språkleg bauta og ei nyttig bruksbok"
Guri Hjeltnes, VG


ISBN: 9788252166545

Kategoriar: Alle bøker, Fakta og dokumentar, Ottar Grepstad

Emneknagg: 2006, Innbunden,

Sjanger: Kunst og kulturhistorie


Meir frå Ottar Grepstad