Trønderlåna

Kolbein Dahle | Eir Grytli | Dag Nilsen

Det lange, trønderske våningshuset er eit karakteristisk trekk i det midtnorske kulturlandskapet. I denne boka presenterer forfattarane denne hustypen frå Nordmøre og Østerdalen i sør til Helgelandskysten i nord.

Trønderlåna har mange likskapstrekk med andre rekkjebygde langhus, men eit særtrekk er at den har vakse fram i møtet mellom lokal byggjeskikk i lafteteknikk og impulsar frå kontinentet slik dei kjem til uttrykk i trepalèarkitekturen i Trondheim.

Ved å trekkje fram ein del typiske bygningar får forfattarane fram særtrekk ved hustypen, men også det store spennet i lokal variasjon. For sjølv om grunntrekka i hustypen ligg fast, har trønderlåna ulik regional utforming alt etter verforhold, byggjeteknikk og tuntypar.

Boka er rikt illustrert med bilete av låner frå heile området, interiør og fasadar.


ISBN: 9788252165623

Kategoriar: Kolbein Dahle

Emneknagg: 2005, Innbunden,

Sjanger: Unknown TypeMeir frå Kolbein Dahle