Tida og rommet

Botho Strauss | Ragnar Hovland

Det Norske Samlaget lanserer ein ny serie av omsett dramatikk. Jon Fosse er redaktør for utvalet. Ei av dei to første bøkene i serien av moderne dramaklassikarar er Tida og rommet av Botho Strauss.

Botho Strauss (f. 1944) er den tyske etterkrigsdramatikaren som er mest spelt utanfor Tyskland, med fire-fem hundre produksjonar i meir enn tretti land. Det første stykket Die Hypoconder blei sett opp i 1972, og med Trilogie des Wiedersehns (Gjensynets trilogi) fekk han i 1977 sitt gjennombrot. Sidan har det blitt eit tital stykke, av dei mest kjende er Gross und klein (Stor og liten) frå 1978 og Die Zeit und das Zimmer (Tida og rommet) frå 1989.


ISBN: 9788252154566

Kategoriar: Botho Strauss

Emneknagg: 2000, Hefta,

Sjanger: Unknown TypeMeir frå Botho Strauss