Tale er gull

Sylfest Lomheim

Uventa utspel frå markant språkpolitikar

Talen er for oss menneske vår avgjerande reiskap og det mest verdfulle vi har ? i privatlivet, i samfunnslivet og i yrkeslivet.

Talen er for oss menneske vår avgjerande reiskap og det mest verdfulle vi har ‒ i privatlivet, i samfunnslivet og i yrkeslivet.

Mennesket har plassert seg i eit triangel som består av tale, tekst og teknologi. Teknologibasert kommunikasjon er på frammarsj med stormsteg.

Talen ‒ den fysiske, ansikt til ansikt ‒ blir gradvis meir marginalisert. Er vi laga for ei slik utvikling? Toler vi konsekvensane av det som skjer med oss og rundt oss? Aldri før har mennesket stått i ein slik situasjon ‒ mellom langsam biologi og eksplosiv teknologi.

Frå Bokmeldingar

Sylkvass Lomheim ... det er flott at ein person med Lomheim sin kapasitet og tyngde tek bladet frå munnen på denne måten. Om han enn skulle overdriva litt her og der, stimulerer boka til ein sunn og naudsynt debatt. ... Eg rår til at mange, mange studerar boka hans. Ho har ein bodskap til oss alle. Eg trur også at alle prestar, predikantar, emissærar, skodespelarar og andre som arbeider med formidling, vil ha stort utbytte.
Paul Odland, Dagen

"Den virtuelle kommunikationsform udvikler sig med stormskridt, hvorimod talen - den rent fysiske kontakt - ansigt til ansigt, gradvist bliver marginaliseret. Lomheim spørger, om mennesket tåler denne udvikling. Er vi skabte til at kunne klare en sådan udfordring? Aldrig før har mennesket stået i en lignende situation mellem det, han kalder langsom biologi og eksplosiv teknologi."
Anette Jensen, Flensborg Avis


ISBN: 9788252166491

Kategoriar: God pocketsommar!, Pocket, Sylfest Lomheim

Emneknagg: 2011, Innbunden, Pocket,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Sylfest Lomheim