Svidd sjel

Otto Hageberg

Ragnvald Skrede (1904-1983) hadde ein lysande karriere som profilert diktar og var ein av dei fremste litteraturkritikarane i etterkrigstida. Det ingen visste var at den ærgjerrige og lynande intelligente Skrede i 1936 av ein splitta jury vart funnen skuldig i ei av dei største utuktssakene i norsk rettshistorie.

Ein splitta jury dømde Skrede til 3 års soning i Botsfengslet. Han fekk livsvarig forbod mot å praktisere som lærar og miste sine statsborgarlege rettar for 10 år. Eit stort slag for mannen som fram til då hadde vore førstelærar, klokkar, skulestyreformann og lokalpolitikar i barndomsbygda Vågå, og som var utdanna klassiskfilolog med toppkarakterar i latin og gresk. Skrede hevda alltid sjølv at han var uskuldig, og Hageberg si bok syner på overtydande og gripande vis korleis Skredes diktekunst har røter i eit liv så dramatisk at det nesten saknar sin like.

Seinare fekk Skrede publisert vel 2000 artiklar i norske aviser, gav sjølv ut 12 diktsamlingar, og var den første lyrikaren som fekk Kritikarprisen.

Otto Hageberg (f. 1936) er professor ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap ved Universitetet i Oslo, og har gitt ut fleire bøker. I 2002 redigerte han antologien Vintersvale, eit utval med 50 dikt av Ragnvald Skrede.


ISBN: 9788252157512

Kategoriar: Otto Hageberg

Emneknagg: 2003, Innbunden,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Otto Hageberg