Storegut

Aasmund Olavsson Vinje | Harald Kihle | Henrik Sørensen

Nyutgiving av klassikaren Storegut av Aasmund Olavsson Vinje.

Diktverket Storegut kom ut første gong i 1866. Det er eit av dei største arbeida til Vinje og eit klassisk verk i den norske bokheimen. Storegut er ein historisk person som levde i Telemark på slutten av 1700-talet, og det var Vinje som gjorde Storegut kjend langt utanfor lokalmiljøet.

Denne utgåva av Storegut er trykt i Vinje si eiga målform. Åsulv Edland har skrive innleiing.

Lokalhistorikaren Rikard Berges kritiske kommentarar om Storegut-verket vart trykte første gong i Syn og Segn i 1906 og er med i denne utgåva. Storegut er illustrert av Harald Kihle og Henrik Sørensen.


ISBN: 9788252154771

Kategoriar: Aasmund Olavsson Vinje

Emneknagg: 2000, Innbunden,

Sjanger: Unknown TypeMeir frå Aasmund Olavsson Vinje