Språkteigen

Sylfest Lomheim

Con amore, forspill, epilog, Betlehem, preseterist, allusjon, pensum, frøken, utagerande festing, lødig, bramfri. Kva er rett bruk, og kva er det språklege opphavet til slike ord?

Har det alltid vore snakka norsk i Noreg? Korleis har dei svake verba eigentleg vist seg å vere dei sterkaste? Norskfilologen og språkoraklet Sylfest Lomheim, kjend frå NRK-programmet "Språkteigen", gir svar på enkle og meir innfløkte spørsmål om ord, vendingar, språkblomstrar, slang, pressespråk, bannskap, lånord og arva ord, framandord, dialektar og etymologi. Ei humørfylt og tankevekkjande handbok.


ISBN: 9788252160659

Kategoriar: Sylfest Lomheim

Emneknagg: 2002, Hefta,

Sjanger: Unknown TypeMeir frå Sylfest Lomheim