Sosial rettferd

Kjell Underlid

Kva er sosial rettferd, og kva betyr det i det norske samfunnet i dag? Forfattaren viser korleis ulike tenkjarar har definert rettferdsomgrepet, og gjer greie for ulike prinsipp for fordeling av gode og bører i samfunnet.

Kva er sosial rettferd, og kva betyr det i det norske samfunnet i dag? Forfattaren viser korleis ulike tenkjarar til ulike tider har definert rettferdsomgrepet, og han gjer greie for ulike prinsipp for fordeling av gode og bører i samfunnet, som t.d. fordeling etter rettar, fordeling etter forteneste og fordeling etter behov.

Fleire sider ved økonomisk-materiell ulikskap i Noreg i dag blir også drøfta og relatert til omgrepet sosial rettferd.

Boka rettar seg til alle som er interesserte i velferd og fordelingspolitikk.


ISBN: 9788252173536

Kategoriar: Høgskule og universitet, Kjell Underlid

Emneknagg: 2009, Hefta,

Sjanger: Psykologi, helse- og sosialfag


Meir frå Kjell Underlid