Skulder ved skulder

Arnljot Eggen

Arnljot Eggen gir avkall på poetisk pynt, går rett på sak og trengjer saman det han har å seie i paradoksprega og ofte overraskande bilete. Å dikte er det motsette av å svelle ut og bli eteriks, meiner han. Han bruker fleire former, men hovudtyngra i boka er det ein kan kalle afroistisk lyrikk og lyriske afroismar. Somt viser slektskap med ordtøka i folkediktinga.

Eggen er ofte kalla ein samtidsmedviten forfattar, og den raude tråden i denne boka er nettopp kampen for å trengge djupare inn i vår eiga tid. Boka retter sine skyts mot moderne revisjonisme og borgarleg individualisme. som alternativ stiller ho opp det arbeidande folkets solidaritet og kamp, den kollektive kraft som under rett leiing skal berge ei utplyndra verd frå fåtalsvelde og undergang.


ISBN: 9788252107661

Kategoriar: Arnljot Eggen

Emneknagg: 1977, Hefta,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Arnljot Eggen