Skrifter i samling

Aasmund Olavsson Vinje

Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870) var diktar, bladmann og jurist. Vinjes perspektiv var både lokalt og globalt han var plassgut (frå Vinje i Telemark) med djup ankring i det folkelege og med ei brei interesse for kulturelle og politiske straumdrag i utlandet. Han skreiv høvesdikt, folkelege songar, romansar, og ei mengd essays, artiklar og talar. Det er om lag 50 år sidan "Skrifter i samling" sist kom ut i Noreg. Dei fem første er fotografiske opptrykk av Olav Midttuns utgåve frå 1916-21.

Innhald av den komplette samlinga:
  • Skrifter i samling bd. 1: bladstykke i Morgenbladet, Andhrimner, Drammens Tidende, Den Norske tilskuer og Dølen
  • Skrifter i samling bd. 2: bladstykke i Dølen 2-8
  • Skrifter i samling bd. 3: Schweigaard : Talar : Bretland og britarne
  • Skrifter i samling bd. 4: Ferdaminni. : Fjællstaven min : Elsk og giftarmaal
  • Skrifter i samling bd. 5: einskilde dikt : Umsette dikt og vers : Storegut
  • Skrifter i samling bd. 6: bladstykke i Andhrimner, Drammens Tidende og Dølen

ISBN: 9788252141115

Kategoriar: Aasmund Olavsson Vinje

Emneknagg:

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Aasmund Olavsson Vinje